Zabbix Agent 6.2

Zabbix Agent 6.2

Zabbix SIA – 0,8MB – Open Source
ZABBIX is an enterprise-class open source distributed monitoring solution

Tổng quan

Zabbix Agent là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Zabbix SIA.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Zabbix Agent là 6.2, phát hành vào ngày 06/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/11/2007.

Zabbix Agent đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Zabbix Agent Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Zabbix Agent!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Zabbix Agent cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản